ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΦΟΙ ΖΑΜΑΝΟΥ Ο.Ε 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΦΟΙ ΖΑΜΑΝΟΥ ΙΚΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017 ΑΦΟΙ ΖΑΜΑΝΟΥ ΙΚΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΦΟΙ ΖΑΜΑΝΟΥ ΙΚΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017 ΑΦΟΙ ΖΑΜΑΝΟΥ ΙΚΕ