ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Φ.Ε.

Πραγματοποιείται δωρεάν βιολογικός καθαρισμός σε συμβατικούς (διάφανους, έγχρωμους) και αεροδιαπερατούς φακούς επαφής.